Orderformulär
PRODUKTOMRÅDEN

 

 

Ordermottagning

 

07.00 - 16.00 Måndag - fredag
Övrig tid telefonsvarare el fax

Ordermottagning via vår hemsida 

Hela dygnet, expedieras dagtid

Telefon

090 - 402 48

Telefax

090 - 14 92 00

Mobil telefon

Lars Lindgren, 070 - 39 49 499

Post / besöksadress

Stenhuggaregatan 21, 913 35 Holmsund

Leveransvillkor

Fritt fabrik Holmsund

Betalningsvillkor

30 dagar netto därefter dröjsmålsränta 

Priser

Är angivna exklusive mervärdesskatt

Emballage

Emballage eur pall 125 kr
pallkrage 90 kr
förtagningslist häck (pallhäck) 200 kr
dubbel pallhäck 350 kr
Minifrakt debitering 200 kr

Returer

Returer krediteras med 75%. Returnerade varor skall vara förpackade i originalemballage och i övrigt oskadade. Hela förpackningar.
Specialtillverkade produkter kan inte returneras. Alla returfrakter bekostas av köparen.

Brytningskostnad

Brytning av förpackning / kartong / bunt debiteras med 80 kr om ej annat överenskommet.
  • GLH BYGGDETALJER förbehåller sig rätten till ändring av produkter och priser.
  • GLH BYGGDETALJER har äganderätten till godset till dess full betalning har erlagts.
  • GLH BYGGDETALJER äger upphovsrätt till bilder och text.
 

Förteckning över godkända produkter

GLH Förtagningssystem  Typgodkänt i Sverige – nr 1389/87
ILF inläggningsfärdigt Klippt och bockat SBS kontrollerat material
Bitekankare och lyftdon CE Godkända lyft
Perfektlyft CE Godkända lyft
Kulankare och lyftdon CE Godkända lyft
Vajersling CE Godkända lyft
Ankarskenor Z-21.4-34 HTA
Armeringsskarv HGC Z-1.05-209 HGC
Armeringsskarv Z-1.5-189 HBS-05
Cret Tvärkraftdon Typgodkänt i Sverige – nr 3539/82
Balkong- och loftgångsinfästning HIT Z-15.7-238 HIT
Skjuvarmering Z-15.1-84 HDB-N
Grundskruvar Z-21,5-1761 HAB
Tegelkonsoler T-HK4 08
Tegelkramlor Godkända enligt svensk standard
Murverksarmering bistål CE märkt 89/106/CEE
Betongkloss Tryckhållfasthet, salt- och frostprovad av Vattenfall enligt BRO 2004. Hållfasthet K45
Weber bruk Undergjutningsbruk certifierade
Volclay Certifikat NO 86/1650
Dilität

Uppfyller Banverkets krav på fogband av PVC

Sika Fogband  

 


 

  • Produktpärm med byggdetaljer, samt monteringsanvisningar översänds på begäran.
  • Monteringsanvisningar bifogas vid leverans.
  • Byggvarudeklarationer finns på produkterna.

  

 

 

Katalog (OBS! ca 30 MB)GLH AB | Telefon: 090 - 402 48 | Fax: 090 - 14 92 00 | E-post: info@GLH.se | Senast uppdaterad: 2018-03-26 Produktion: base media