Orderformulär
PRODUKTOMRÅDEN

 

Monteringsanvisning

GLH Förtagningslist monteras på formen där den anslutande väggen ska gjutas.

 

Då gjutformen tagits bort avlägsnas plåtlocket lätt med en hammare.

 

Armeringsjärnen ligger lätt åtkomliga i plåtprofilen. Vid utbockning används ett rör.

 

STANDARD FÖRTAGNINGSLISTER

GLH Förtagningslist är tillverkad av galvaniserad plåt som lämnas kvar i betongen. För att uppnå maximal vidhäftning i betongen är förtagningslistens botten perforerad. Armeringsjärnen är av typ KS 500 ST och finns i diametrarna 8, 10, 12 mm.

 

Bredd: Se bild
Längd: Standard 2 400 mm
Bygelavstånd: 150, 200, 250 mm
Standard: 300 mm
Bygelhöjd:
Ø 8-10 = 130 mm,
Ø 12 = 170 mm

Armeringsskarvlängd:
Ø 8 = 300 mm
Ø 10 = 350 mm
Ø 12 = 400 mm

 På begäran kan andra bygelavstånd och utförande offereras.

 

Exempel på märkning:

Exempel på ett art,nr:

Art. nr

110 10 300

110 = br, 10 = diam, 300 = cc avst.

 

 

EXEMPEL PÅ ANVÄNDNINGSOMRÅDE AV GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM


Sockel- och tegelupplag dimensioneras enligt typgodkännande bevis: Nr 1389/87
Vid användande av GLH Förtagningssystem som sockel- och tegelupplag kan man även få två stycken SS Ø 8 (slätstål) inmonterade i förtagningslisten (ca 50 cm från vardera sida). Efter gjutning utbockas slätstålet. Formlås monteras på slätstålet som man låser formen med.

 

Anslutande väggförtagning

Förtagningslisten är konstruerad för att ta upp tvärkrafterna från anslutande konstruktioner.

Vy uppifrån

 

 

GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM
Specialanslutningar

Enkelförankring; GLH 70-

 

TYP 1E

TABELL 1, Enkelförankring GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM

 

Antal
element
(st)
Typ av bygel
List bredd
(mm)
Element
längd,
l (mm)
Ø
(mm)
Bygelavst,
s (mm)
h
(mm)
l
(mm)
v
(mm)
                 
                 
                 
                 
                 

 

OBS! För att kunna ladda ner dwg-filer krävs ett zip-program. Ladda ner zip-program (WinRar) här >>

Dubbelförankring; GLH 110-290

TYP 1D
Ladda ner pdf-dokument | Ladda ner dwg-fil

TYP 2D
Ladda ner pdf-dokument | Ladda ner dwg-fil
 

TYP 3D
Ladda ner pdf-dokument | Ladda ner dwg-fil

 

GLH Förtagningssystem
Dubbelförankring (forts); GLH 110-290

TYP 4D
Ladda ner pdf-dokument | Ladda ner dwg-fil
 
TYP 6D
Ladda ner pdf-dokument | Ladda ner dwg-fil
TYP 7D (variabel)
Ladda ner pdf-dokument | Ladda ner dwg-fil
 

 

TABELL 2, Dubbelförankring GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM
Antal element (st)
Typ av bygel
List bredd
(mm)
Element
längd, l
(mm)
Ø
(mm)
Bygelavst,
s (mm)
h
(mm)
l
(mm)
v
(mm)
                 
                 
                 
                 
                 

 

GLH FÖRTAGNINGSSYSTEM

FÖR BETONGKONSTRUKTIONER

Tillverkning och försäljning:
GRUNDLÄGGARE LINDGREN AB
Stenhuggaregatan 21, 913 35 Holmsund
Telefon 090 - 402 48, Telefax 090-14 92 00

 

PROJEKTERINGSHANDLEDNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.1

Produktbeskrivning

1.2

Tillämpningsregler

1.3

Monteringsförutsättningar och anvisningar

1.4

Kontroll och märkning

VAB - Konstruktör
Umeå 1996 - 12 - 20, rev 1997 - 12 - 17
Jan-Erik Edlund

 

1.1 PRODUKTBESKRIVNING

Allmän beskrivning

GLH FÖRTAGNINGSLIST är en prefabricerad anslutningsenhet avsedd att statiskt sammanfoga två plastgjutna betongkonstruktioner. Förtagningslisten består av galvaniserad stålplåt, bockad som en U-profil, armeringsenheter samt täckremsa av plåt och ändförslutningar av plast. U-profilens bakstycke har präglats för att ge bättre styvhet och vidhäftning.

Armeringsenheterna är instuckna i hål i plåtprofiler och är bakom plåten bockad som en c-bygel alt som rak stång med ändkrok.Täckremsan och ändförslutningarna bildar med plåtprofilen en låda i vilken armeringsenheternas inbockade skänklar skyddas från betong under gjutning av den första konstruktionsdelen.

Efter formrivning demonteras täckremsan och ändförslutningarna varvid plåtprofilen samt armeringsenheternas skänklar frilägges. Plåtprofilen är konisk formad vilket gör att den sitter kvar. Armeringsenheterna utbockas med hjälp av ett rör innan nästa gjutetapp utföres.

Teknisk beskrivning

GLH FÖRTAGNINGSLIST levereras i enheter med standardlängd 2400 mm.
Plåtprofilen finns i ett antal staandardbredder 70, 119, 150, 190, 240 och 290 mm för att möjliggöra anpassning mot anlutande betongkonstruktioners tvärsnittshöjd.
Den utstickande bygeln alt ändkroken har höjden 130 mm för Ø 8 - 10 och 170 för Ø 12.
De inbockade skänklarnas längd är 300 för Ø 8, 350 mm för Ø 10 och 400 mm för Ø 12.
För varje standardbredd väljs armeringsdiameter och c-avstånd med hänsyn till aktuell kraftöverföring.
Armeringsstålets kvalitet är Ks 500 ST, vilket kan återbockas vid temperaturer ner -10 0 C.

 

Standard profiler
Bredd: Se bild
Längd: Standard 2 400 mm
Bygelavstånd:
150, 200, 250 mm
Standard: 300 mm
Bygelhöjd:
Ø 8-10 = 130 mm,
Ø 12 = 170 mm

Armeringsskarvlängd:
Ø 8 = 300 mm
Ø 10 = 350 mm
Ø 12 = 400 mm


Figur 1.1, Standard profiler. På begäran kan andra bygelavstånd och utföranden levereras.

 

  1.2 TILLÄMPNINGSREGLER

Allmänna förutsättningar
Dimensionering och utförande av GLH FÖRTAGNINGSLIST skall ske i enlighet med anvisningar i BBK 94, Boverkets handbok om betongkonstruktioner samt kompletterande anvisningar i denna skrift.

GLH FÖRTAGNINGSLIST får endast användas i konstruktioner med betongfasthet > K25.

Konstruktionen får ej vara utsatt för dimensionerande dynamiska belastningar.

GLH FÖRTAGNINGSLIST är avsedd att användas som skarv- och förtagningselement i kontinuerligt understödda väggar samt som förtagningselement för anslutning av bjälklagsplattor.

Förankring med GLH FÖRTAGNINGSLIST

GLH FÖRTAGNINGSLIST är avsedd att utgöra skarvelement mellan två platsbyggda konstruktioner som gjuts mot varandra. Förankring i den först gjutna konstruktionsdelen utgörs av den utstickande bygeln eller ändkroken.
För att uppnå full förankring av bygeln monteras en längsgående stång med Ø större än eller lika med Ø för bygeln, i varje hörn. Bygelns bockningradie är 24 mm. Armering för att föra ut den förankrade kraften vidare genom konstruktionen dimensioneras med utgångspunkt från de speciella förutsättningar som gäller för det aktuella fallet. Före motgjutning av nästa konstruktionsdel bockas samtliga stänger ut med hjälp av ett rör.
Om full förankring av de utbockade stängerna skall uppnås kan erforderlig förankringslängd beräknas enligt BBK 94 3.9.1.
Samtliga stänger kan skarvas i samma snitt under förutsättning att följande två krav är uppfyllda:

Vid montage samt återbockning skall speciella åtgärder förskrivas på ritning för att säkra att täckskikt och avstånd mellan stänger inte blir mindre är enl BBK 94 3.9.5 resp 3.9.6.

Extra tvärarmering monteras inom skarvlängdsområdet med Ø lika som armeringen i listen samt s < 12 Ø.

1.2.1 Kraftöverföring genom GLH FÖRTAGNINGSLIST

Tryckkrafter
Det är tillåtet att använda samma regler som gäller i övrigt för utnyttjande av betongens tryckhållfasthet.

Dragkrafter
Dragkrafter kan endast upptas av den genomgående armeringen.

Tvärkrafter
Tvärkraftkapaciteten kan beräknas till V c = bw * d * fv , enligt BBK 94. Vid tvärkraft tvärs förtagningsprofilen sätts d = minsta bredd på profilen.

Ex

K25, säkerhetsklass 3, GLH 110 Ø 10 c300

V c = bw * d * fv = 1.0 * 0.1 * 1.14(1+ 2.617/1000) * 0.3 * 0.78 = 0.037 MN/m = 37 kN/m

Tvärkraftkapacitet i kN/m, ber enl ovan för olika c/c-avstånd och betongkvaliteter. (Säkerhetsklass 3)
 
K25
K30
K35
K40
GLH 70 Ø10 c300
Ø10 c150
24
28
27
32
31
36
33
39
GLH 110 Ø10 c300
Ø10 c150
37
41
42
47
47
53
51
57
GLH 150 Ø10 c300
Ø10 c150
Ø12 c150
48
54
58
54
62
66
61
70
75
66
75
81
GLH 190 Ø10 c300
Ø10 c150
Ø12 c150
63
68
71
72
77
81
81
87
91
88
94
99
GLH 240 Ø10 c300
Ø10 c150
Ø12 c150
80
84
88
91
96
100
102
108
112
110
116
121
Dymlingsverkan
Vid uppsprucket tvärsnitt sker tvärkraftöverföringen genom dymlingsverkan, vilket kan beräknas enligt formel på sid 95 I BHK.
Tvärkraftkapaciteten för exv GLH 70 - 10/300 - h = 130 monterad i underkant bjälklag, blir enligt denna formel:

för betongkvalitet K25 och säkerhetsklass 3.

Tvärkraftkapaciteten genom dymlingsverkan blir alltså högre än enligt tabellen ovan där Vc är 24 kN/m för samma typ av list. För en list med c-bygel blir skillnaden ännu större, vilket innebär att beräkningen av tvärkraftskapacitetet bör ske enligt formeln: Vc = bw * d * fv

Momentkapacitet
Ett inspänningsmoment från bjälklaget kan via förtagningslisten föras in i väggen.
Vilket inspänningsmoment man kan tillgodoräkna sig beror på styvhetsförhållandena mellan vägg och bjälklag.
Momentkapaciteten kan beräknas till:

d = avstånd från centrum dragarmering till underkant bjälklag (se fig 1.6)
Dock begränsas Mu till utdragskraften gånger 0.9d se nedan under rubr utdragskrafter.
Momentkapacitet i kNm/m, ber enl ovan för olika c/c-avstånd och bjälklagstjocklekar. (Säkerhetsklass 3). Listen förutsätts monterad så att täckande betongskikt i ÖK bjälklag är 15 mm.
Betonghållfasthet K25
h = 150
h = 200
h = 250
GLH 110-190  
  Ø 10 c300  
  12 (max 11)  
  17(max 11)  
  21 (max 11)  
GLH 110-190  
  Ø 10 c 150  
  17 (max 11)  
  24 (max 11)  
  32 (max 11)  
GLH 110-190  
  Ø 10 c 150  
  23 (max 11)  
  32 (max 11)  
  42(max 11)  
GLH 110-190  
  Ø 12 c 150  
  32 (max 11)  
  45(max 11)  
  59 (max 11)  
Max värden gäller när utdragskraften är dimensionerad.
Ex     K25, säkerhetsklass 3, GLH 110 - 190 Ø 10 c300, Ks500
Utdragskrafter
Tillåten utdragskraft vid centrisk dragning enl fig 1.2 kan beräknas enl BBK 94 3.7.3.2

Ex K25, säkerhetsklass 3 och st arm i vägg Ø 10 c300.
För hel enhet:
Dc = 1.0 * 2.0 * 0.13 * 1.4(1+50 * 0.0019) * 0.3 * 0.78 = 0.094 MN / m = 94 KN/m

Utdragskraften i den övre stången vid moment se fig 1.3 beräknas på samma sätt som vid centrisk dragning.
Ex K25, säkerhetsklass 3 och st arm i vägg Ø 10 c300, D = 94 kN/m, och tillåtet moment med hänsyn till utdragskraften blir. Mu = D * 0.9d

Om större utdragskrafter efrfordras väljs GLH FÖRTAGNINGSLIST med större bygelhöjd, alt kan väggen armeras mera.

Inverkan av GLH FÖRTAGNINGSLIST i bruksgränstillstånd
För de tillämpningar som angivits bör inte GLH FÖRTAGNINGSLIST medföra några tillkommande deformationer eller spickbildningar.
Användandet av GLH FÖRTAGNINGSLIST ställer i princip lika höga krav på utförandet som vanliga konventionella gjutfogar. En förutsättning är dock att fogen är riktigt dimensionerad enligt lämnade anvisningar.

1.3 MONTERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
1.3.1 Avsättning i väggform

Figur 1.5
Den extra tvärarmeringen enligt BHK 3.9:32 dimensioneras för fb = 0.25 gånger utnyttjat värde på fb.
Enligt BHK 3.9:123 är fb < 3 fct vilket medför att fb = 0.75 fct. För betong K30, säkerhetsklass 3 innebär detta att fb = 0.67 MPa. Med formel enligt BHK 3.9:124 kan erforderligt centrumavstånd för extra tvärarmering av Ø 10 Ks 500 ST bestämmas till
Dvs extra tvärarmering utförs med Ø 10 Ks 500 ST c120 mm inom skarvlängden enligt BHK 3.9:124.
1.3.2 Bjälklagsanslutningar mot vägg
Figur 1.6
Moment- och tvärkraftskapacitet kan beräknas enligt anvisningarna givna under punkt 1.2.1
Extra tvärarmering enligt BHK 3.9:123 dimensioneras enligt samma princip som under punkt 1.3.1.
1.3.3 Vägganslutning mot golv/bjälklag
Figur 1.7
1.3.4 Monteringsanvisningar
Mot formar av trä, plyfa eller liknande kan GLH FÖRTAGNINGSLIST fästas med spik.
Vid stålform fixeras enheteerna vid den övriga armeringen samt pressas fast med distanser mot motstående formsida.
Efter gjutning av den första konstruktionsdelen är endast täckremsan synlig efter ev formning. Remsan kan enkelt demonteras och de inbockade armeringsenheterna bockas ut, genom att ett stålrör träs över armeringsstängerna. Därefter kan formning och armering inför nästa gjutning utföras.

Armeringen skall vara rak efter bockningen. Röret skall därför träs över hela armeringensstången.

Figur 1.8, Tvärskarv

Figur 1.9, Längsskarv 1. GLH FÖRTAGNINGSLIST med extra c-byglar. Ev större bygelhöjd anges vid beställning i enlighet med märkning se nedan.

Figur 1.10, Längsskarv 2. Special GLH FÖRTAGNINGSLIST med bygelhöjd lika med erforderlig skarvlängd enligt BHK 3.9:122. Bygelhöjden anges vid beställning i enlighet med märkningen se nedan.

1.4 KONTROLL OCH MÄRKNING
Varje GLH FÖRTAGNINGSLIST märkes med etikett enl typgodkännande. Exempel på märkning av listtyper
Grundläggare Lindgren AB
Stenhuggaregatan 21
Telefon 090-402 48
Telefax 090-14 92 00
 
Märkning enl ovan visar:  
Plåtskenans bredd:     (110 mm)
Armeringsdiameter     (10/300)
Bygelhöjd (standard) Ø 10     (h = 130)

 

GLH AB | Telefon: 090 - 402 48 | Fax: 090 - 14 92 00 | E-post: info@GLH.se | Senast uppdaterad: 2018-03-26 Produktion: base media