List försedd med polyestertätning avsedd för tätning mellan betongvägg och bjälklagsform. Undersidan är primad. Valvlisten spikas med aluspik för att slippa rostgenomsläpp. Aluspiken slås av med en plyfaskrapa. Säljes styckevis.