Köp & Leveransvillkor

Ordermottagning:

Mån – Fre, 07.00 – 16.00

Ordermottagning via vår hemsida:

Hela dygnet, expedieras dagtid

Telefon:

Växel: 090 – 402 48
Jonas Lind: 070 – 39 49 476

Post / besöksadress:

Stenhuggaregatan 21, 913 35 Holmsund

Leverans- och betalningsvillkor:

Fritt fabrik Holmsund.
30 dagar netto därefter dröjsmålsränta.

Priser:

Är angivna exklusive mervärdesskatt.

Emballage:

Emballage eur pall: 125 kr
Pallkrage: 90 kr
Förtagningslist häck (pallhäck): 200 kr
Dubbel pallhäck: 350 kr
Minifrakt debitering: 200 kr

Returer:

Returer krediteras med 75%. Returnerade varor skall vara förpackade i originalemballage och i övrigt oskadade. Hela förpackningar.
Specialtillverkade produkter kan inte returneras. Alla returfrakter bekostas av köparen.

Brytningskostnad:

Brytning av förpackning / kartong / bunt debiteras med 80 kr om ej annat överenskommet.

Övrigt:

GLH BYGGDETALJER förbehåller sig rätten till ändring av produkter och priser.
GLH BYGGDETALJER har äganderätten till godset till dess full betalning har erlagts.
GLH BYGGDETALJER äger upphovsrätt till bilder och text.

Förteckning över godkända produkter:

 • GLH Förtagningssystem
  Typgodkänt i Sverige – nr 1389/87
 • ILF inläggningsfärdigt Klippt och bockat
  SBS kontrollerat material
 • Bitekankare och lyftdon
  CE Godkända lyft
 • Perfektlyft
  CE Godkända lyft
 • Kulankare och lyftdon
  CE Godkända lyft
 • Vajersling
  CE Godkända lyft
 • Ankarskenor
  Z-21.4-34 HTA
 • Armeringsskarv
  HGC Z-1.05-209 HGC
 • Armeringsskarv
  Z-1.5-189 HBS-05
 • Cret Tvärkraftdon
  Typgodkänt i Sverige – nr 3539/82
 • Balkong- och loftgångsinfästning
  HIT Z-15.7-238 HIT
 • Skjuvarmering
  Z-15.1-84 HDB-N
 • Grundskruvar
  Z-21,5-1761 HAB
 • Tegelkonsoler
  T-HK4 08
 • Tegelkramlor
  Godkända enligt svensk standard
 • Murverksarmering bistål
  CE märkt 89/106/CEE
 • Betongkloss
  Tryckhållfasthet, salt- och frostprovad av Vattenfall enligt BRO 2004. Hållfasthet K45
 • Weber bruk
  Undergjutningsbruk certifierade
 • Volclay
  Certifikat NO 86/1650
 • Dilität
  Uppfyller Banverkets krav på fogband av PVC

Produktpärm med byggdetaljer, samt monteringsanvisningar översänds på begäran.
Monteringsanvisningar bifogas vid leverans.
Byggvarudeklarationer finns på produkterna.