spackling av betongv. expanderande: 0 – 15 mm, kg/säck: 20

Säljes styckevis.