Slittade ark kan även beställas färdigklippta.

Säljs per löpmeter.