Konstruktiv armerad Leca-kantbalk med färdigputsad utsida. Utför även kapning av alba kantbalks element. Lagerför även 500 mm höjd med 100 mm spolkant typ garagebalk.

Säljes per löpmeter.