Papprör avsedda för gjutning av fundament, plintar mm. Tillverkar även armerings spiraler till dessa ändamål.

Säljs per löpmeter.