Lagerförda stålprofiler.
Utför kapning och svetsning.
Övriga profiler leveranstid 2 dagar.

Säljs per löpmeter.