Används vid kylning av grova gjutningar för att förhindra sprickbildning i betongen.

Armerad slang diameter: 25
Säljs per löpmeter.