För infästning av pinnbult, gängstänger, armering mm. 2 komponentsmassa appliceras.

Säljs styckevis.