Fiberduken förhindrar betongen från att tränga ned i singellagret och förstöra kapillärskiktet.
Används som materialavskiljare. T. ex. vid vägbyggen, invid källarväggar, rörgravar, dräneringar, tunnlar, m.m.

Lagerför även fiberduken i bredd 2000mm till plattläggning, dränering, frost- och solskydd i växthus, m. m.

Säljs per löpmeter.