Formstag. Plastkona 35 mm. Ändknopp. (PLYFA)

Säljs styckevis.