Distanserar armeringsmattor på valv. Mycket snabb montering.
Kan ej tippa.
Uppruggad yta för god vidhäftning.
Åtgång ca. 1,3 lm/m²

Säljes per löpmeter.