Gjuts in med hjälp av ursparingskroppar vilka håller ankaret och skapar en skålformad ursparing i betongen. Därefter monterar man lyftdonet med ett enkelt handgrepp på kulankaret. Mycket snabbt, enkelt och billigt montage. Kulankare finns mellan 1-34 tons kapacitet med fyrfaldig säkerhet. Lyftdon till kulankare finns i 7 olika storlekar, beroende på det ingjutna ankarets kapacitet.

Säljes styckevis.