Används som avvägningspunkt vid spackling av betonggolv.
För bästa vidhäftning skall underlaget primas.
Se även Primer.

St/krt: 1200

Säljes styckevis.