Pieri Curing Clear betong membranhärdares funktion:( fd Resix) Hartslösning som skyddar betongytan mot för snabb vattenavdunstning (håller kvar 96% av vattnet i betongen efter 6 timmar, 87% av vattnet efter 24 timmar). Förhindrar krympsprickor. Ökar betongens slitstyrka. Förhindrar dammbildning. Minskar porositeten. Förhindrar vattenavdunstning. Täckförmåga 6 m2/l.

Säljes styckevis.