Volclay Bentosel är en speciellt utvecklad smetmassa. Både av natriumbentonit och butylgummi med en konsistent som spackel. Används för tätning av pålskallarm rörgenomföringar, gjutsår och andra hålrum i betongen.

Säljes styckevis.