Är en transportabel tillfällig förankring för linor till säkerhetsselar, används i kombination med kulankare. Adaptern ger en säker koppling av säkerhetsselen lina till ett ingjutet kulankare i en betongkonstruktion. Får EJ användas till lyft. Säljes styckevis.