8 mm vatten- och gastäta. Plastkona 35. Ändknopp.

Säljs styckevis.