Valvlisten spikas med aluspiken för att slippa rostgenomsläpp. Aluspiken slås av med plyfaskrapa. Man slipper kapa spikarna med rondell.

Säljs styckevis/ask.