List försedd med polyestertätning avsedd för tätning mellan betongvägg och bjälklagsform.
Undersidan är primad. Valvlisten spikas med aluspik för att slippa rostgenomsläpp.
Aluspiken slås av med en plyfaskrapa.

Säljes styckevis.