Permafog är en kvarsittande avdragningsbana i betong. Permafog har en vertikalt löpande fog som blir en dilatation/ljudfog. Fogen genereras av ett skikt polystyren 10 mm. Permafog monteras så att betongen kan vibreras in under banan min. 20 mm. Armering utföres med slätstål (dymlingar). Ena sidan förses med plasthylsa för rörelsemöjligheten.

Säljes styckevis.