Finns i två tjocklekar.
0,5 och 1,0mm.
Standard: 0,5mm

För plyfaskrapa 250mm

Säljs per löpmeter.