SF4-fyrfaldig säkerhet
Används för lyft med kulankare.

Säljs styckevis.